Liên hệ

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Hotline: 1900 252 538 

Email: customercare@maisonjsc.com 

Địa chỉ: 189 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM 

 

ĐỐI TÁC Hotline: (84-28) 3936 942 Email: customercare@maisonjsc.com 

 

MEDIA Hotline: (84-28) 3936 942 Email: customercare@maisonjsc.com 

Giỏ hàng